savet evropeAutonomni ženski centar organizuje Konferenciju «Novi standardi u zaštiti žena od svih oblika nasilja – u susret ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici», koja će se održati u utorak 20. marta 2012. godine u Centru ’’Sava’’ u Beogradu.

Cilj Konferencije je da se profesionalcima koji pružaju zaštitu i predstavnicima resornih ministarstava predstavi nova Konvencija o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, prvi pravnoobavezujući međunarodni dokument u Evropi koji se bavi pitanjem prevencije nasilja nad ženama, zaštitom žrtava i kažnjavanjem učinilaca, i trenutno se smatra najnaprednijim međunarodnim instrumentom zaštite ljudskih prava u ovoj oblasti.

Konvenciju je do sada potpisalo 19 država, a ratifikovala jedna. Tekst Konvencije na srpskom jeziku dostupan je ovde.