AZC logo saopstenja

Autonomni ženski centar uputio je prijavu Regulatornom telu za elektronske medije protiv Happy TV, a povodom jutarnjeg programa emitovanog 30.01.2021. godine u kome su gosti i gošće, astrolozi, numerolozi i grafolozi, u kontekstu prijave za silovanje koju je glumica Milena Radulović podnela protiv Miroslava Aleksića, tumačili njihove horoskope, datume rođenja i njegov potpis. U nastavku prenosimo celokupan tekst prijave Regulatornom telu za elektronske medije.

Savetu Regulatornog tela za elektronske medije
Trg Nikole Pašića 5,
Beograd

Poštovane članice i članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije,

Autonomni ženski centar vam se obraća sa prijavom protiv Preduzeća za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV d.o.o, Beograd povodom jutarnjeg programa emitovanog 30.01.2021. godine u prepodnevnim časovima. Kako je povodom iste emisije saopštenjem reagovala i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, i kako nemamo saznanja o tome da li je Regulatorno telo za elektronske medije tim povodom pokrenulo postupak, ovim putem upućujemo formalnu prijavu.

Naime, u okviru jutarnjeg programa pomenutog datuma, voditelji Jovana Jeremić Milošević i Božidar Gutić ugostili su u studiju astrologe Jovanu Milekić i Srđana Stojića, numerološkinju Mirjanu Milosavljević, a telefonskim uključenjem i grafologa Tatimirovića koji je predstavljen samo prezimenom. Oni su u emisiju pozvani da, u kontekstu prijave za silovanje koju je glumica Milena Radulović podnela protiv Miroslava Aleksića, tumače njihove horoskope, datume rođenja i njegov potpis.

Gošće i gosti u studiju su tokom emisije ne samo relativizovali i umanjivali značenje činu nasilja koji je Milena Radulović prijavila institucijama (svodeći ga na „seksualni problem i seksualnu perverziju“ koji ona „ima u svom horoskopu“), već je i optužili da ga je izazvala (jer ga je „na nesvesnom nivou privukla“). Istovremeno, grafolog je za Miroslava Aleksića tvrdio da je „nenasilan čovek“ kome je „dosadilo da od glumački osrednje dece pravi glumačke virtuoze“, te da će se za ceo slučaj utvrditi da je reč o „smicalici roditelja i dece“. Dodatno, voditeljka Jovana Jeremić Milošević je u jednom momentu postavila gošćama i gostima direktno pitanje „Može li se na osnovu horoskopa reći da je Mika silovao njih?“, nakon čega je usledila diskusija čiji su argumenti zasnovani na horoskopima i datumima rođenja.

Autonomni ženski centar smatra da je Happy TV ovakvim pristupom problemu seksualnog nasilja i odabirom sagovornica i sagovornika da o njemu govore na način na koji se to desilo prekršio odredbe Zakona o elektronskim medijima, Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, pre svega u oblasti zaštite dostojanstva ličnosti. Podsećamo da pomenuta zakonska i podzakonska dokumenta poseban naglasak stavljaju na zaštitu dostojanstva ličnosti žrtava nasilja.

Dodatno, obraćamo vam se i zbog društvene atmosfere koja se ovakvim i sličnim medijskim sadržajima stvara, atmosfere koja ne doprinosi razumevanju problema seksualnog nasilja, već nas od toga značajno udaljava, pritom kršeći odredbe o postupanju elektronskih medija.

Zbog svega rečenog, tražimo od Saveta Regulatornog tela za elektronske medije da izvrši uvid u pomenuti medijski sadržaj i postupi u skladu sa svojom ulogom i nadležnostima.