pravdaGlavni nalaz u mesecu avgustu je da je zadržan pozitivni trend primene hitnih mera zaštite od nasilja u porodici. Prema podacima RJT u periodu od 1-31. avgusta 2017. godine razmatran je 3832 slučaja nasilja u porodici, odnosno 691 sluačejva više nego u prethodnom mesecu. I bez potpune informacije, potvrđuje se rasprostranjenost nasilja u porodici sa kojima se suočavaju institucije sistema, u prvom redu policija i javno tužilaštvo, ali i centri za socijalni rad, što u potpunosti opravdava i specijalizaciju i zakonom propisanu koordinaciju.

Ipak, razlika u načinu obrade/praćenja podataka u RJT-u i MUP-u upućuje na problem povezivanja i poređenja podataka iz različitih izvora.

Celokupan izveštaj upućen Savetu za suzbijanje nasilja u porodici, zajedno sa detaljima problema koji nastaju iz razlike u obradi podataka, dostupan je na ovom linku.