zastita i podrska za zeneAutorka:
Danijela Pešić


Autonomni ženski centar,
Beograd