politika socijalnog stanovanjaAutorke:
MA Vedrana Lacmanović i Aleksandra Nestorov
Stručna konsultacija:
dr Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar