prepoznaj nasiljePrepoznaj da li živiš u situaciji nasilja u porodici ili partnerskoj vezi, i donesi jednu od najvažnijih odluka u svom životu - izađi iz nasilja.
Autonomni ženski centar