pamflet-ljubav
Ovaj pamflet je delo učesnica instruktaže za rad na SOS telefonu za žene sa traumom nasilja 2010. godine.