koriceMirjana Wagner


Ova knjiga je nastala iz potrebe da svaka žena ima pravo na sigurnost, zaštitu i život bez nasilja.