emocije menjaju rad mozgaFeministički pristup neurobiologiji traume silovanja
Autorka: Lepa Mlađenović

Mreža Žene protiv nasilja
Autonomni Ženski centar
Beograd, 2020.