LEF SEXeDUC SERBIAPublikacija Evropskog ženskog lobija:
Feministička edukacija o SEKSUalnosti
Prevod: Autonomni ženski centar, 2021.