feministicka citankaČitanka sa sto feminističkih tekstova koju su uredili Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra i Miloš Urošević iz Žena u crnom.

Autonomni ženski centar
Žene u crnom
Beograd, 2017.