nedelja, maj 31, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

preugovor poglavlje 23 24Koalicija PrEUgovor predstavila je nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblasti pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (poglavlje 24) na konferenciji u Medija centru, 31. 10. 2016 godine.

Izveštaj obuhvata period od maja do oktobra 2016. godine. Na žalost, brojne preporuke slične su preporukama koje se nalaze u prethodnom izveštaju, budući da je u pojedinim oblastima, uprkos pozitivnoj samoporoceni države, urađeno veoma malo. Jedan od uzroka za to su i  prevremeni izbori, koji su usporili proces reforme ili ih čak odložili za neko vreme u budućnosti.

Više: Izveštaj Koalicije PrEUgovor