nedelja, maj 31, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

„Nema izvinjenja žrtvama i porodicama, nema nadoknade štete, nema lične ni profesionalne odgovornosti“, rekla je predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, na današnjoj konferenciji za medije koju je organizovao Zaštitnik građana povodom predstavljanja utvrđenih propusta u radu nadležnih institucija u 12 od 14 slučajeva ubistava žena u Srbiji. Prema rečima Zaštitnika građana, u tih 12 slučajeva, uključujući i masovno ubistvo u Žitištu, utvrđeno je da su institucije imale saznanja o postojanju nasilja prema ženama u porodici, ali da nisu blagovremeno, ili uopšte, reagovale.

Tanja Ignjatović je rekla da ovaj izveštaj Zaštitnika građana ukazuje na dubok, sistemski problem. „Pošto se propusti u konkretnim slučajevima ne analiziraju, ne utvrđuje se da oni postoje. Zbog toga se ponavljaju i ponavljaće se“, rekla je ona. Najavila je da će Mreža Žene protiv nasilja zajedno sa građanima i građankama uputiti peticiju Vladi RS da se 18. maj proglasi Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja. Govor je završila napomenom da Autonomni ženski centar razmatra mogućnost obraćanja UN CEDAW Komitetu tužbom protiv države, a na osnovu podataka iz izveštaja Zaštitnika građana.

Zastitnik i Tanja Ignjatovic