sreda, maj 27, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.
prEUgovorKoalicija "prEUgovor" pripremila je Izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, koji će biti predstavljen danas u 11 časova u Medija centru u Beogradu.

Na konferenciji će se diskutovati o stanju vladavine prava i položaju nezavisnih državnih institucija, pravima žena i rodnoj ravnopravnosti, zaštiti prava žrtava i politikama migracija i azila. Izveštaj će predstaviti predstavnice/i nevladinih organizacija: Autonomni ženski centarBeogradski centar za bezbednosnu politikuASTRA i Grupa 484.

Izveštaj je dostupan na srpskom i engleskom jeziku: