Imajući u vidu da je nasilje u porodici veoma ozbiljan društveni problem, kojim se Autonomni ženski centar posvećeno bavi već 16 godina, izražavamo neslaganje sa procesom kojim je, bez prethodne diskusije i ozbiljne analize, odlučeno da se piše zakon i načinom na koji je zakon pisan.

Zabrinute smo jer Model zakona neadekvatnom operacionalizacijom koncepcijskih pretpostavki na kojima počiva predstavlja „korak u nazad" u onosu na teško stečen nivo pravne zaštite od nasilja u porodici, čije su žene najčešće žrtve.

Posebno smo zabrinute što će ovako loš model biti osnov izrade zakona radne grupe koju je formirala Uprava za rodnu ravnopravnost i u kojoj nema niti jedne predstavnice ženskih organizacija.