azcBeograd, februar 2023. Nakon povlačenja Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima zbog brojnih primedbi organizacija civilnog društva, a posebno zbog kratkog roka za javnu raspravu seta od šest policijskih zakona i zbog uvođenja neselektivnog biometrijskog snimanja i obrade podataka sa javnih mesta, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je izradilo novi Nacrt i organizovalo drugi krug konsultativnih sastanaka (četiri) sa predstavnicima civilnog društva (članovi koji su se odnosili na biometrijsko snimanje i obradu podataka nisu bili predmet konsultacija, jer MUP-u treba više vremena da razmotri njihove promene).

Autonomni ženski centar je predložio amandmane na 15 članova novog Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima, koji su se pretežno odnosila na vrste policijskih ovlašćenja, preciziranje odredbi o postupanju policije u situacijama prijave događaja nasilja u porodici, oduzimanja oružja od policijskih službenika prijavljenih za nasilje u porodici, zaštitu oštećenih i svedoka krivičnih dela, regulisanje poligrafskog ispitivanja, odnosno zabrane te vrste ispitivanja kada su u pitanju maloletna oštećena lica i svedoci, kao i žrtve koje bi mogle da imaju status osetljivog svedoka. Tokom konsultacija MUP je prihvato jedan predlog AŽC (čl. 28), dva predloga su delimično prihvaćena u formalnim aspektima (čl. 51 i 71), a odbijeno je 12 predloga za izmene i dopune novog Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima. Nije bilo pisanog obrazloženja za odbijene predloge AŽC.

AŽC neće odustati od predloga za izmene i dopune najmanje tri člana - čl. 51 u vezi sa vraćanjem oduzetog oružja, čl. 71 u vezi sa uvođenjem ograničenja u pogledu prijema prijava od maloletnih lica i čl. 155 u vezi sa poligrafskim ispitivanjem.        

Prvi Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima povučen iz javne rasprave u decembru 2022. godine možete pogledati OVDE.

Komentare i predloge AŽC možete videti OVDE.