infografik 2020 thumbPo deveti put, Autonomni ženski centar predstavlja izveštaj o nezavisnom praćenju primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Srbiji za period januar – decembar 2020. godine, koji sadrži i komparativne podatke sa prethodnom godinom. Još uvek nema objedinjenih, javno dostupnih, službenih izveštaja o primeni zakona, a nedostatak centralne elektronske evidencije o primeni zakona otežava njegovo sveobuhvatno praćenje i uslovljava nesaglasne i neuporedive podatke koji potiču iz različitih izvora. Deveti nezavisni izveštaj pripremila je Tanja Ignjatović.

Epidemija SARS-CoV 2 pogodila je Srbiju, kao i ceo svet, što je uslovilo dugotrajne epidemiološke bezbednosne mere tokom vanrednog stanja i vanredne situacije. Suprotno očekivanjima, to je zaustavilo rast prijava događaja nasilja u porodici u 2020. godini, tako da je bilo ukupno 4,9% manje registrovanih događaja u odnosu na prethodnu godinu. Važno je istaći da to nije uslovilo smanjenje policijskih naređenja za hitne mere, kojih je za celu godinu bilo tek 0,9% manje nego prethodne godine. Ove (pozitivne) trendove tokom 2020. godine sledile su i tužilačke procene i predlozi za produžene hitne mere, kao i sudske odluke.

Epidemiološke mere, promenjeni režimi rada i (verovatno) smanjen broj izvršilaca, ali i neopremljenost državnih organa i ustanova za rad u vanrednim okolnostima koje dugo traju, uticali su na smanjenje broja sastanaka grupa za koordinaciju i saradnju za 7,6% u odnosu na 2019. godinu. To je uslovilo i smanjenje broja izrađenih individualnih planova zaštite i podrške žrtvama nasilja za 9,9%.

Na osnovu analize podataka o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i drugih relevantnih izveštaja koncipiran je niz preporuka.

Ceo izveštaj možete pogledati OVDE.

Infografik sa ključnim podacima možete pogledati OVDE.