AŽC je pripremio prvi nezavisni izveštaj o aktivnostima novoformiranog nacionalnog SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja, za period januar-jun 2019. godine. U izveštaju se ukazuje na to da je broj primljenih poziva u posmatranom period dva puta manji od broja koji prikazuje novoformirani SOS telefon, i iznosi 934 poziva (155,7 poziva prosečno za mesec dana). Ostalih 861 poziv, koji čine „testirajući“ pozivi, ne bi trebalo brojati i prikazivati, jer ne potiču od pozivateljki.

Iako je novoformirani nacionalni SOS telefon dostupan 24/7, on prima tek petinu poziva koje na godišnjem nivou upute žene sa iskustvom nasilja u Srbiji, i pruži sedam puta manje usluga od broja usluga koje pružaju ženski SOS telefoni, kojih ima više, ali su dnevno dostupni manje sati i uglavnom radnim danima, zbog nedostatka finansijskih sredstava. To, bez svake sumnje, opravdava, ne samo postojanje, već i državno finasiranje rada ženskih SOS telefona u Srbiji, što nije slučaj.

U Prvom nezavisnom izveštaju kratko je prikazan i način na koji je uspostavljen novi nacionalni SOS telefon u okviru ustanove socijalne zaštite – Centar za brigu o odojčadi, deci i mladima, uprkos činjenici da je pre toga već postojalo šest licenciranih pružalaca ove usluge u nevladinom sektoru. Uporedivi podaci upućuju na to da nije postojala potreba za formiranjem novog nacionalnog SOS telefona u okviru ustanove socijalne zaštite koja nije imala nikakvo prethodno isksutvo u pružanju ove usluge, kao i na potrebu postojanja i državnog finansiranja rada ženskih SOS telefona u okviru Mreže žene protiv nasilja, što aktuelno nije slučaj.      

Iako je minister pri otvaranju novoformiranog nacionalnog SOS telefona najavio da će ova usluga biti “inteligentna” i da će “učiti iz svakodnevnog iskustva”[1], to očigledno nije slučaj, a za početak bi trebalo obezbediti elektronsku evidenciju podataka, kako bi pružalac mogao da vodi ažurne i tačne podatke i o tome redovno izveštava javnost. 

Prvi nezavisni izveštaj o aktivnostima novoformiranog nacionalnog SOS telefona možete pročitati OVDE.

_____________________________________________________

[1] Videti: Национални СОС број за жене са искуством насиља 0800-222-033