zakon o socijalnim kartamaAutonomni ženski centar je komentarisao Nacrt zakona o socijalnim kartama. Iako bi sistemsko rešavanje problema pribavljanja dokumentacije za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite trebalo da olakša poziciju korisnika, mišljenja smo da predlagač nije ponudio odgovarajuća rešenja za niz pitanja na koje se Nacrt zakona odnosi.

AŽC je ukazao da se ne vidi jasna svrha i razlozi za određene odredbe, da su ponuđena rešenja preterano široka, čak otvorena (što daje mogućnost proširenja značenja), a istovremeno se radi o ličnim i naročito osetljivim podacima građanki i građana, te postoji ozbiljna zabrinutost u vezi sa mogućnošću zloupotrebe različitih podataka.

Komentare na Nacrt zakona o socijalnim kartama možete pogledati OVDE.