pozdrav iz srbijeAutonomni ženski centar je predao GREVIO ekspertskoj grupi alternativni izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici, pod nazivom “Poboljšana zakonska regulativa, neuspela zaštita”.

Pored AŽC, odgovore na pitanja iz GREVIO upitnika o primeni Konvencije dostavio je Zaštitnik građana, a informaciju o nasilju prema ženama u izbeglištvu i migraciji poslala je organizacija Atina.

Prvi državni izveštaj je predat u julu ove godine.