alarm izvestaj

25.10.2018. Beograd

Koalicija prEUgovor predstavila je najnoviji Alarm - nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima poglavlja 23 i 24 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Očekuje se da do kraja ove godine Vlada Srbije usvoji revidirane verzije akcionih planova za oba poglavlja, što predstavlja pravi momenat da se ova strateška dokumenta suštinski izmene u cilju postizanja boljih reformskih rezultata. Na konferenciji za medije u ime Autonomnog ženskog centra govorila je Bobana Macanović.

Ona je ukazala na to da je 2018. godinu obeležilo urušavanje dostignutih prava žena predlozima novih zakona, pre svega u oblastima socijalne i besplatne pravne zaštite, kao i rodne ravnopravnosti. Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je Vlada usvojila, čini diskriminaciju pružalaca pravne pomoći po mestu rada, što će onemogućiti pružanje specijalizovane pravne pomoći u okviru nevladinih organizacija, kao što je AŽC, koji godišnje pruži oko 2500 pravnih usluga.

Takođe, ona je istakla da je tekst Nacrta Zakona o rodnoj ravnopravnosti nakon intervencija ministarstva zaduženog za socijalnu politiku u katastrofalnom stanju, ponavljajući zahtev ženskih organizacija da se vrati nacrt koji je predložilo Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost. Podsetila je i na tri konkursa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za osnivanje nacionalnog SOS telefona, sva tri izvan “zakonskih normi” i standarda za ovu vrstu usluga.

Na kraju, ukazala je da izveštaj sadrži niz preporuka šta bi trebalo učiniti, a da je na Evropskoj komisiji da odluči da li će samo „štiklirati“ da je Srbija formalno ispunila obaveze iz akcionog plana ili će se baviti i suštinom, odnosno da li su usvojeni zakoni bolji od postojećih.

Izveštaj koalicije PrEUgovor možete videti ovde.