pravdaŠesti nezavisni izveštaj Autonomonog ženskog centra (dalje AŽC) o praćenju primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici obuhvata prikaz podataka za tromesečni period od aprila do juna 2018. godine, i pregled glavnih godišnjih nalaza i zaključaka, imajući u vidu da je 1. juna 2018. godine, navršena prva godina primene Zakona.

Svi ključni podaci u posmatranom periodu slični su onima iz prethodnih, što ukazuje na stabilizaciju postupanja nadležnih organa u ovoj oblasti. Ipak, registruje se izvesno smanjenje broja događaja nasilja u porodici, ali se ne bi se moglo reći šta je uzrok za to, bez dodatnog praćenja i analize.

Podaci o primeni Zakona iz svih analiziranih izvora nedvosmisleno potvrđuju opravdanost preporuka o neophodnosti unapređenja razumevanje prava i potreba žrtvi nasilja u porodici i drugih krivičnih dela koja su obuhvaćena odredbama Zakona. Nužno je i obezbeđivanje dovoljnog broja obučenih neposrednih izvršilaca kao i sistemska stručna podrška njihovom radu.

Istovremeno, neophodno je obezbediti unutrašnje mehanizme za operativno praćenje postupanja, pre svega da bi se ispravljali oni propusti koji su sasvim vidljivi i koji se ponavljaju, a tek na kraju i zbog utvrđivanja disciplinske i prekršajne odgovornosti pojedinaca koji pokazuju otpor da postupaju u skladu sa Zakonom.

Tekst celog izveštaja i tabelarni pregled podataka za period od godinu dana mogu se videti ovde.