Autonomni ženski centar je dobio poziv Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja da se uključi u javnu raspravu o izmeni sadržaja izbornog predmeta Građansko vaspitanje za III i IV razred i VII i VIII razred osnovne škole, kao i za II, III i IV razred gimnazije. Izmene će se sukcesivno uvoditi u naredne dve godine, do 2020. Pažnja AŽC biće usmerena pre svega na rodne aspekte, uključujući rodno zasnovano nasilje, ali i na osetljivost sadržaja na poziciju drugih marginalizovanih društvenih grupa.

Prvi komentari (u izrazito kratkom roku) dostavljeni su za sadržaj Građanskog vaspitanja za III i VII razred osnovne škole.