Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) i Mreža Žene protiv nasilja uputile su Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna i pitanja, Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova Preporuke za unapređenje sistemskih mera u oblasti sprečavanja i zaštite od nasilja u porodici.

One su predstavljene javnosti na konferenciji za medije u Medija centru, a neposredan povod za izradu ovih preporuka bili su slučajevi u kojima su tokom jula u Centrima za socijalni rad ubijene dve žene i jedno dete.

“Dete koje prisustvuje nasilju u porodici treba da se smatra  direktnom žrtvom nasilja. Kada postoji prijava na nasilje u porodici, neophodno je da se hitno sprovede procena rizika za bezbednost deteta i da se pruži zaštita detetu preko podrške nenasilnom roditelju. Ključne preporuke uputili smo državnim institucijama i očekujemo njihovu brzu reakciju“, rekao je direktor MODS-a Saša Stefanović.

„Predstavnici nadležnih institucija, a posebno centra za socijalni rad i suda, moraju da unaprede znanje o povezanosti nasilja prema ženama i zloupotrebi i zlostavljanju dece, kao načinu kontrole žena. Čak i kada dete želi kontakt sa nasilnim ocem, oni su dužni da procene da li je to u najboljem interesu deteta“, rekla je programska koordinatorka Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović.

Kako bi se unapredio sistemski odgovor na slučajeve nasilja u porodici predloženo je sledećih šest preporuka:

  • dete koje prisustvuje nasilju u porodici prepoznati kao direktnu žrtvu nasilja i osigurati njegovu bezbednost kroz podršku nenasilnom roditelju;
  • prisustvo deteta nasilju u porodici smatrati rizikom po njegovu bezbednost i osnovom za hitno postupanje;
  • predvideti i sprovoditi posebne mere zaštite i podrške za decu koja prisustvuju nasilju u porodici, što uključuje i zaštitu i podršku za nenasilnog roditelja;
  • Izraditi uputstvo za procenu i utvrđivanje najboljeg interesa deteta prilikom obavljanja stručnih poslova u oblasti porodičnopravne zaštite, vodeći računa o tome da bi pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem trebalo da bude razmatrano u kontekstu nasilja koje roditelj čini prema detetu i/ili drugom roditelju i pravu deteta i nenasilnog roditelja da budu zaštićeni od svih oblika mentalnog i fizičkog nasilja;
  • formirati specijalizovane organizacione jedinice za porodičnopravnu zaštitu, uključujući zaštitu od nasilja u porodici u centrima za socijalni rad;
  • unaprediti praćenje sprovođenja mera zaštite od nasilja u porodici i saradnje između institucija u svakom pojedinačnom slučaju, u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i individualnim planom zaštite i podrške žrtvi.

Ceo tekst i kompletne Preporuke za unapređenje sistemske zaštite u oblasti sprečavanja i zaštite od nasilja u porodici možete pronaći OVDE.

Foto: Konferencija za medije, 25. jul, Medija centar Beograd

  • drzava-mora-da-reaguje_01
  • drzava-mora-da-reaguje_02
  • drzava-mora-da-reaguje_03