Zdravstvena edukacija i podrška ženama u Srbiji je projekat koji je realizovan 2001. i 2002. godine. Ovim projektom omogućile smo ženama u 12 gradova Srbije da se bolje upoznaju sa svojim zdravljem i utiču na zdravstvenu zaštitu žena kroz seminare, radionice i javne tribine.

Na projektu je angažovano 11 ženskih grupa iz različitih gradova Srbije i 4 ženske grupe iz Beograda. Tokom 2001. i 2002. godine održana su dva seminara na kojima je 30 članica ženskih grupa osposobljeno za vođenje radionica i javnih tribina o ženskom zdravlju u svojim sredinama. U 2002. godini održano je 270 radionica na kojima je učestvovalo 3049 žena. Organizovane su i 92 tribine na kojima je prisustvovalo 1606 osoba.

Pored edukativnog dela projekat Žensko zdravlje pruža i sledeće usluge: 

  • zdravstveno savetovanje,
  • informacije o bolestima, lečenju i mogućnostima dobijanaja usluga u medicinskim ustanovama,
  • psihološku i psihijatrijsku podršku, grupe samopomoći
  • informacije o pravima u oblasti zdravstvene zaštite.