Autonomni ženski centar je, u partnerstvu sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u okviru projekta „Ka sveobuhvatnom sistemu zaštite od nasilja nad ženama u Vojvodini“ tokom 2009. godine, sproveo edukaciju grupe vršnjačkih edukatora/ki za rad sa mladima (srednjoškolkama i srednjoškolcima) na prevenciji i zaštiti od nasilja u partnerskom odnosu.

Aktivnosti u 2009. godini:

  • Održane su dve bezične, dvodnevne vršnjačke radionice za 36 studenata i studentkinja (maj 2009. godine).
  • Napravljena je selekcija najnaprednijih studenata/kinja, budućih vršnjačkih edukatora u oblasti nasilja zasnovanog na rodu.
  • Održan je četvorodnevni trening za vršnjačke trenere za 16 učesnika/ca (decembar 2009. godine)

Aktivnosti u 2010. godini:

  • Tribine i jednodnevne vršnjačke radionice za učenike srednjih škola u 23 opštine u Vojvodini
  • Priprema, štampanje i distribuiranje vodiča za mlade o rodno zasnovanom nasilju.