Projekat ima za cilj da obezbedi adekvatnu zdravstvenu zaštitu, postupanje i intervencije za žene žrtve nasilja u partnerskim odnosima, kako bi se uticalo na smanjenje pojave i prepoznao uticaj nasilja na zdravlje žena u Srbiji.

Zadaci projekta su:

  • Osposobljavanje zdravstvenih radnika za prepoznavanje nasilja nad ženama
  • Sticanje znanja i veština za pristup i razgovor sa ženom, žrtvom nasilja, prikupljanje podataka o nasilju, pregled zlostavljane žene i beleženje zravstvenih posledica
  • Podizanje svesti zdravstvenih radnika o važnosti pružanja sveobuhvatne medicinske i zdravstvene pomoći žrtvama nasilja
  • Stvaranje osnove za multidisciplinarni pristup suzbijanju nasilja nad ženama – razvijanje modela saradnje institucija na lokalnom nivou


Pripremljen je i Priručnik za zdravstvene radnike a u edukaciji su  korišćene Preporuke Svetske zdravstvene organizacije .

Edukacija uključuije zdravstvene radnike iz 16 Domova zdravlja u beogradskim opštinama i deset gradova u Srbiji - Pančevo, Novi Sad, Vrbas, Vršac, Alibunar, Šabac, Kragujevac, Niš, Pirot i Užice.

Krajnji rezultat projekta je podnošenje predloga formulara za dokumentovanje nasilja i njegovih zdravstvenih posledica u službama primarne zdravstvene zaštite Ministarstvu zdravlja Republike Srbije na prihvatanje i usvajanje, kako bi se ovakav način pristupa sprovodio u svakodnevnoj praksi zdravstvenih ustanova.

Program projekta podržava Ministarstvo zdravlja republike Srbije

Projek finansijski podržavaju Kanadska agencija za medunarodni razvoj  CAFOD UK .