Projekat je sproveden u saradnji Autonomnog ženskog centra, Ženskog centra iz Užica, Žena u crnom(Beograd) i uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Sledeći temeljni principi su osnova za razvoj politika i programa namenjenih unapređenju i očuvanju zdravlja i blagostanja žena u Srbiji: poštovanje potreba žena, poštovanje različitosti, povećanje dostupnosti zdravstvenim uslugama, holistički pristup zdravlju, usmerenost na promociju zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, aktivno učešće žena u kreiranju zdravlja, odlučivanje zasnovano na dokazima i znanju, i razvoj partnerstva. U izradi dokumenta su korišćeni međunarodni dokumenti i propisi.