četvrtak, april 19, 2018
Autonomni ženski centar u medijima

danas verovati institucijama s„Mreža i AŽC najpre postavljaju pitanje - ko je doneo odluku da se otac viđa sa decom, makar i u kontrolisanim uslovima, ukoliko je bio na odsluženju zatvorske kazne zbog nasilja nad detetom. Da li je pravo oca na viđanje dece jače od prava deteta da živi bezbedno i bez nasilja?“, deo je teksta novinarke M.M. Stevanović povodom ubistva žene u centru za socijalni rad na Novom Beogradu.

Ceo tekst dostupan je ovde.

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu