danas verovati institucijama s„Mreža i AŽC najpre postavljaju pitanje - ko je doneo odluku da se otac viđa sa decom, makar i u kontrolisanim uslovima, ukoliko je bio na odsluženju zatvorske kazne zbog nasilja nad detetom. Da li je pravo oca na viđanje dece jače od prava deteta da živi bezbedno i bez nasilja?“, deo je teksta novinarke M.M. Stevanović povodom ubistva žene u centru za socijalni rad na Novom Beogradu.

Ceo tekst dostupan je ovde.