sreda, oktobar 16, 2019
Autonomni ženski centar u medijima

2 2 18 al jaz“Prvo bih volela da znam da li MUP Srbije govori o broju poziva na koje su se odazvali ili o broju osoba koje su pozivale tokom godine. Tek tada bismo mogli da procenjujemo kakvi su trendovi. Na žalost, mi nemamo te jedinstvene evidencije koje bi nama na godišnjem nivou mogle da kažu koliko smo imali prijava nasilja, odnosno koliko je osoba zvalo da prijavi nasilje. Jer, u jednoj godini jedna osoba može više puta da zove da prijavi nasilje. Ako bismo mi svaki poziv sabirali onda bismo dobili mnogo veći broj poziva nego žrtava nasilja”, kaže Tanja Ignjatović, programska koordinatorka Autonomnog ženskog centra.

Ceo tekst dostupan je ovde.

2018. godina

medijski izvestaj 2018

2017. godina

Medijski izvestaj za 2017 godinu

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu