20 12 17 n1Kada se dese ubistva žena, neprekidno pozivamo na odgovornost, pišemo pritužbe, žalbe, tražimo da se to ispita. Od 14 ubistava, utvrđeno je da su propusti institucija bili u 12 slučajeva. Svake godine se nadamo da će se situacija promeniti i smanjiti broj ubijenih žena, rekle su gostujući u Novom danu Aleksandra Nestorov i Vedrana Lacmanović.

Ceo tekst sa video prilogom dostupan je ovde.