28 11 17 021Trenutno konkurs nije aktivan i ova sredstva nisu na raspolaganju organizacijama, niti korisnicama usluga socijalne zaštite. "Naše očekivanje je da Ministarstvo vrlo uskoro donese uputstvo za licenciranje usluge SOS telefona kako bi ženske organizacije iz cele Srbije mogle da dobiju licencu jer ovu uslugu pružaju više od 20 godina, uglavnom volonterski. Te organizacije, okupljene u Mrežu "Žene protiv nasilja", bile su vrlo dobronamerne u odnosu na Ministarstvo i pokušale da objasne zašto je potrebno da ova usluga ostane u sferi ženskih organizacija koje rade na lokalu", navodi Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

Ceo tekst dostupan je ovde.