19 10 17 rtv pa- Govorimo na svim ovim seminarima prvenstveno o partnerskom nasilju, a zatim o nasilju u porodici. Partnersko nasilje u porodici odnosi se na supružnike, bivše supružnike, najčešće suprug u odnosu na suprugu, otac u odnosu na majku, ali ima nasilja između braće i sestara, nad starima, odrasla deca budu nasilna prema svojim ostarelim roditeljima. To je sve predmet, ali je fokus na partnerskom nasilju zato što je ono najrasprostranjenije i najpodložnije našim profesionalnim i ličnim predrasudama. Tako i danas ponovo govorimo o predrasudama profesionalaca koji ih vode kada procenjuju i odlučuju kako će zaštititi žrtvu i koje će procedure primeniti - navela je Jeca Nedeljkov, saradnica Autonomnog ženskog centra.

Ceo tekst sa video prilogom dostupan je ovde.