Funkcije i način korišćenja mobilne aplikacije

 • Prilikom prvog pokretanja aplikacije BEZBEDNA, pojavljuje se ekran sa uputstvom za korišćenje aplikacije.
  U svakom trenutku, ekran sa uputstvom se može napustiti klikom na dugme ’’izađi’’.
image002

Početni ekran

Početni ekran sadrži dugmiće za aktiviranje funkcija aplikacije:

Takođe, (na nekim modelima može biti drugačije prikazano), u gornjem desnom uglu ekrana, nalazi se dugme (simbol predstavljen kao tri tačke) koje sarži opcije za uputstvo i podešavanja.

image004

SOS SMS

Klikom na dugme SOS SMS na početnom ekranu aplikacije aktivira se slanje već definisanih poruka unapred određenim kontaktima iz imenika.

Prilikom prve aktivacije ove funkcije otvara se panel podešavanja aplikacije, koje je neophodno zbog podešavanja kontakata. U podešavanjima navodite brojeve telefona svojih kontakata. SOS SMS može da se aktivira i putem bluetooth narukvice. Pri uključenju narukvice automatski se aktivira funkcija “SOS SMS”. Ova mogućnost je predviđena za slanje poruka za pomoć, i kada niste u mogućnosti da uzmete, dohvatite ili nađete telefon.

Da bi ova opcija mogla ispravno da funkcioniše, neophodno je da imate aktiviranu uslugu interneta i da ima dovoljno kredita potrebnog za slanje SMS-a (a radi bolje preciznosti i uključen GPS prijemnik). U slučaju da su internet i GPS deaktivirani, ili da ne postoji dovoljno kredita, aplikacija vas obaveštava porukom o tome. O podešavanjima bluetooth narukvice, više reči biće u delu ”Podešavanja aplikacije”.

image006

Više o aplikaciji i bluetooth narukvici

Pritiskom dugmeta na bluetooth narukvici, dolazi do paljenja bluetooth narukvice, što će automatski aktivirati funkciju SOS SMS, koja prosleđuje poruku na unapred definisane kontakte (maksimum 4 kontakta) sa prethodno definisanom porukom i vašom trenutnom lokacijom. Narukvica se podešava klikom na podešavanja telefona, zatim klikom na dugme ’’podešavanja’’, pa potom klikom na dugme ’’bluetooth narukvica’’. Prilikom prvog ’’uparivanja’’ narukvice sa telefonom, neophodno je da isključite narukvicu nakon toga, da bi, ako je to potrebno, narednim uključivanjem narukvice mogle da pošaljete poruku svojim kontaktima.

Da bi narukvica ispravno funkcionisala:

 • Neophodno je da bude ”uparena” sa telefonom,
 • Bluetooth funkcionalnost telefona mora biti aktivirana i
 • Potrebno je da imate dovoljno kredita da bi mogao da pošalje SMS.
 • Neophodno je da telefon ima uključenu konekciju na internet preko mreže (a radi bolje preciznosti i GPS prijemnik) radi slanja informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.
image008
 
image010

Pozovi podršku

Opcija’’Pozovi podršku’’ se aktivira klikom na dugme na početnom ekranu aplikacije. Nakon toga se otvara panel sa dugmićima za poziv policije, hitne pomoći, socijalne službe i telefona za prijavu nasilja u porodici.

Klikom na dugme Policija, kontaktira se dežurna služba 192.

Klikom na dugme Hitna pomoć, kontaktira se dežurna služba 194.

Klikom na dugme Socijalna služba, kontaktira se, vama najbliži centar za socijalni rad, koji radi u vreme pozivanja. Da bi ova opcija mogla ispravno da funkcioniše, neophodno je da imate aktiviranu uslugu interneta (a radi bolje preciznosti i GPS prijemnik). U slučaju da su internet i GPS deaktivirani, izlazi poruka sa obaveštenjem da je ih potrebno aktivirati. Ukoliko ni jedna ustanova ne radi, izlazi poruka koja vas o tome obaveštava.

Klikom na dugme SOS Agencija, kontaktira se najbliža organizaciju koja pruža podršku ženama koje su preživele nasilje. Da bi ova opcija mogla ispravno da funkcioniše, neophodno je da korisnica ima aktiviranu uslugu interneta (a radi bolje preciznosti i GPS prijemnik). U slučaju da su internet i GPS deaktivirani, izlazi poruka sa obaveštenjem da je ih potrebno aktivirati. Ukoliko ni jedna organizacija ne radi, izlazi poruka koja vas o tome obaveštava.

Klikom na dugme Prijava nasilja u porodici, kontaktira se specijalizovani telefon policije 0800/100-600.


U gornjem desnom uglu ekrana, nalazi se dugme koje sadrži opcije za uputstvo i podešavanja. Na nekim modelima dugme ili pristup podešavanjima je drugačije prikazano.

image011a

image013

Mapa pomoći

Klikom na dugme Mapa pomoći, na početnom ekranu aplikacije aktivira se Google mapa koja sadrži lokacije sledećih ustanova u zemlji:

 • Bolnice
 • Policiju
 • Hitne službe 
 • Agencije za pomoć (SOS Agencija).

image015Inicijalni prikaz mape određen je vašom trenutnom lokacijom i automatski je zumirana na krug od 5 km oko vas ili na veći radijus ukoliko na datom radijusu od 5 km ne postoji ni jedna ustanova. Gesturom ruke može se manuelno pretraživati mapa.

image017Nakon klika na ikonicu određene ustanove prikazuje se njena adresa i broj telefona. U okviru ovog prikaza se pruža mogućnost direktnog poziva telefonom željene ustanove. Svi brojevi su vidljivi, tako da možete sačuvati navedeni broj telefona u svoj imenik.

image019U gornjem delu ekrana nalazi se polje za pretragu gradova, u kome treba da upišete ime grada. Kada upišete tekst u polje za pretragu, aktivira se tekstualno pretraživanje po imenima gradova. Na osnovu unetog naziva, mapa se automatski zumira na traženi grad.

image021

Ukoliko želite da se prikažu samo određene ustanove, klikom na podešavanja aplikacije, otvara se checkbox u kome se čekiraju ustanove koje žele da se prikažu. Klikom na dugme ’’skloni’’, željene ustanove se uklanjaju sa mape, dok se klikom na dugme ’’vrati’’, iste ustanove ponovo prikazuju na mapi.

U donjem desnom uglu mape nalaze se dugmići za zumiranje mape.

Da bi ova opcija mogla ispravno da funkcioniše, neophodno je da imate aktivirane usluge interneta i GPS-a. U slučaju da su internet i GPS deaktivirani, pojavljuje se poruka koja vas o tome obaveštava. Ukoliko ni jedna ustanova/organizacija ne radi, izlazi poruka koja vas o tome obaveštava.

image013

Šta da radim?


Klikom na dugme Šta da radim, na početnom ekranu aplikacije otvara se novi ekran sa interaktivnim upitnikom.

image025Birate jedan od dva ponuđena odgovora klikom na dugme DA ili NE.

image027

Ukoliko odaberete DA, aktivira se panel sa porukom: ”Skloni se na sigurno mesto i odatle pozovi policiju.” U okviru panela je ponuđena mogućnost poziva policije klikom na dugme Pozovi policiju.

image029

 

Ukoliko odaberete NE, aktivira se panel sa tri opcije:

 • Pogledajte sigurnosni plan
 • Psihološka pomoć
 • Pravna pomoć

image031Pogledajte sigurnosni plan - klikom na sigurnosni plan otvara se sadržaj sigurnosnog plana.

image033

Psihološka pomoć - klikom na ovu opciju otvara se forma za slanje e-maila na adresu Autonomnog ženskog centra. Da bi ova opcija mogla ispravno da funkcioniše, neophodno je da imate aktiviranu uslugu interneta. U slučaju da je internet deaktiviran, izlazi vam poruka sa ovim obaveštenjem.

image035Pravna pomoć
- klikom na ovu opciju otvara se forma za slanje e-maila na adresu Autonomnog ženskog centra. Da bi ova opcija mogla ispravno da funkcioniše, neophodno je da imate aktiviranu uslugu interneta. U slučaju da je internet deaktiviran, izlazi vam poruka sa ovim obaveštenjem.
image037

Uputstvo

U gornjem desnom uglu ekrana, nalazi se dugme koje sadrži opcije za uputstvo i podešavanja.

Klikom na dugme uputstvo, otvara se ekran sa uputstvom za korišćenje aplikacije. Prateći sve korake moguće je bliže se upoznati sa funkcijama aplikacije. Gesturom ruke s desna na levo, ili klikom na dugme dalje menjaju se uputstva za različite funkcionalnosti aplikacije. U svakom trenutku, ekran sa uputstvom se može napustiti klikom na dugme izađi.

image039

Podešavanja

Klikom na dugme podešavanja otvara se panel sa podešavanjima aplikacije. Panel sadrži dva dugmeta:

 • moji/e zaštitnici/e
 • bluetooth narukvica

image041Klikom na dugme moji/e zaštitnici/e, otvara se novi ekran sa četiri dugmeta pomoću kojih birate svoje kontakte za podršku.

image043Aktivacijom bilo kojeg od ova četiri dugmeta, preusmeravate se da izabere kontakte iz svog imenika u telefonu. Ukoliko kontakt ima definisanu sliku, u krugu dugmeta će se pojaviti njegova slika. Ukoliko kontakt nema definisanu sliku, biće prikazana predefinisana slika.

image045Dužom zadrškom prsta na bilo koje od ova četiri dugmeta, prikazaće vam se opcija da obrišete ili promenite postojeći definisani kontakt, ukoliko je tom dugmetu dodeljen kontakt.

image047

Klikom na dugme bluetooth narukvica otvara se panel gde čekiranjem dugmeta ‘’uključi’’ omogućavate korišćenje Bluetooth narukvice. Nakon toga se u listi ispod prikazuju uređaji koji su upareni sa telefonom. Treba da selektujete narukvicu i tada je ona povezana sa aplikacijom. Ukoliko želite da onemogućite korišćenje Bluetooth narukvice, to može izvršiti čekiranjem dugmeta ‘’isključi’’. U slučaju da ne vidite svoju bluetooth narukvicu u listi ponudjenih uređaja, potrebno je da kroz opciju ”Podešavanja” svog telefona prvobitno uparite Bluetooth narukvicu sa svojim telefonom.