uloga skola strucni sastanak

Na poziv nastavnika Srednje škole „Svetozar Miletić” iz Novog Sada, Autonomni ženski centar predstavio je 21. juna 2017. godine odredbe Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i izmene i dopune Krivičnog zakonika koje se odnose na krivično delo seksualno uznemiravanje.

U okviru stručnog sastanka preko 60 nastavnika/ca i stručnih saradnika/ca iz ove škole upoznati su sa hitnim merama zaštite, procenom rizika od ponavljanja nasilja i obaveznom saradnjom nadležnih organa koje se uvode Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici. Posebno je objašnjeno postupanje škola u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje kada je učenik/ca izložen/a nasilju ili postoji sumnja na to. U okviru diskusije date su smernice u pogledu internih koraka škole u slučaju nasilja u porodici ili seksualnog uznemiravanja, kao i u vezi sa saradnjom sa drugim nadležnim institucijama.

Saradnja sa SŠ „Svetozar Miletić“ u Novom Sadu uspostavljena je u okviru projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ koji podržava Fond UN za sprečavanje nasilja nad ženama i realizuje se u 15 gradova u Srbiji.