Predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, učestvovala je na Četvrtoj nacionalnoj konferenciji Ženske parlamentarne mreže (ŽPM), održanoj 4.11.2016. u Domu Narodne skupštine. Učestvujući u radu radne grupe “Ženski savezi u borbi za bolji položaj žena u društvu”, ona je pozvala ŽPM da podrži amandmane za izmene i dopune Predloga zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kako bi se dobila najbolja moguća verzija tog zakona. Takođe, pozvala je predstavnice ŽPM da udruženo zaustave upućivanje Krivičnog zakonika u skupštinsku proceduru, jer nije organizovana prethodna javna rasprava o 14 članova koji se odnose na usaglašavanje sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Podsetila je da se žene ne mogu složiti sa delom “lakši oblik silovanja”, koje predstavlja pogrešno tumačenje standarda tog međunarodnog ugovora. Istakla je potrebu da se pre ulaska u skupštinsku proceduru razmotri novi Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti, pozivajući predstavnice ŽPM da, u odnosu na svoje obaveze, predlože datum za susret sa zainteresovanim predstavnicama civilnog sektora, kako bi se otvorila diskusija o ovim zakonskim rešenjima.

Tanja Ignjatović je informisala predstavnice ŽPM i sve učesnice radionice o ženskim savezima da su Autonomni ženski centar i Mreža žene protiv nasilja pokrenule potpisivanje peticije da se 18. maj proglasi Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja, i pozvala ih da se pridruže ovoj akciji. Milica Todorović, odbornica iz Pančeva, inicirala je potpisivanje peticije na radionici, tako da je prikupljeno gotovo 100 potpisa podrške.

Na Četvrtoj konferenciji ŽPM prisustvovalo je oko 500 odbornica iz 116 opština, narodne poslanice, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, predstavnice organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija. Koordinatorke ŽPM predstavile su rezultate rada ŽPM u prethodnoj godini, ciljeve za naredni period i dobre prakse u umrežavanju žena. Pored radne grupe o ženskim savezima, rad je organizovan u još dve radne grupe, čije su teme bile “Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u Srbiji – pregled postignutih rezultata i identifikovanje postojećih izazova” i “Urodnjavanje lokalnih politika”. Moderatorke radnih grupa su izvestile o zaključcima, čime je završena konferencija.

Više informacija dostupno putem snimaka konferencije ŽPM i rada radne grupe “Ženski savezi u borbi za bolji položaj žena u društvu”.

Izlaganje Tanje Ignjatović pogledajte na ovom videu: