Predstavnice AŽC-a su od 27. do 29. juna prisustvovale seminaru u Sofiji (Bugarska) organizovanom od strane Advokatkinja za ljudska prava (Mineapolis, SAD). U okviru predstavljanja lokalnih akcija sa ciljem prikupljanja donacija, govorile su o Delikatesnom ponedeljku koji je organizovan u KC Gradu 2014. godine.

Učesnice su razgovarale o tome na koji način zajednica može da se uključi u podršku organizacijama, a sa ciljem solidarnosti sa ženama koje su preživele nasilje. Kroz program seminara, govorile su o motivisanju donatora/ki koji žele da pruže podršku radu organizacije, bilo u vidu novčanih donacija, volonterskog i pro bono rada, ili u vidu donacija u robi koju više ne koriste. Jedna od glavnih poruka organizacijama koje su prisustvovale seminaru je da ljudi ne daju donacije, u najvećem procentu, zato što nisu pitani, te da je važno da se pronađu načini da i zajednica podrži rad na borbi protiv nasilja prema ženama.

Fotografije
  • sofija_1
  • sofija_2
  • sofija_3
  • sofija_4
  • sofija_5

Video snimak sa Delikatesnog ponedeljka pogledajte u prilogu: