forum brisel

Aleksandra Nestorov i Dijana Malbaša iz Autonomnog ženskog centra su 2.juna u Briselu učestvovale na Forumu pod nazivom „From Conflict to peace? Women and Girl’s Voices on the Move“ organizovanom od strane Evropskog ženskog lobija (European Women’s Lobby) i Ženske komisije za izbeglice (Women’s Refugee Commission). Na događaju, koji je održan u stalnom predstavništvu Švedske u EU, učestvovale su predstavnice organizacija članica Evropskog ženskog lobija širom Evrope, predstavnici i predstavnice Evropske komisije, UNHCRa, Saveta Evrope i ostalih institucija i međunarodnih organizacija.

Na Forumu je predstavljena trenutna izbeglička situacija u Grčkoj i Turskoj koja zahteva hitan odgovor u cilju prevencije rodno zasnovanog nasilja, kao i praksa i mere koje se u ovom cilju preduzimaju u pojedinim evropskim zemljama i na nivou Evropske unije. Predstavnice Autonomnog ženskog centra su izložile trenutnu situaciju  u Srbiji u vezi sa položajem izbeglica i procesom izrade novog Zakona o azilu.

U cilju zaštite žena i devojčica od rodno zasnovanog nasilja, na Forumu je ukazano na potrebu za kreiranjem rodno zasnovanih politika i procedura u postupcima azila i usvajanje i implementiranje standarda Konvencije SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije). Takođe su predstavljene i preporuke EWL i WRCa za prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i devojčicama zahvaćenim izbegličkom krizom - Time for EU action to implement gender-sensitive humanitarian response, say women’s organisations.

forum brisel 1forum brisel 2