Na drugoj po redu tribini Nedeljnika Vreme, pod nazivom "Šta država Srbija čini u borbi protiv porodičnog nasilja?" koja se realizuje u okviru projekta “Nasilje u porodici: Pogled uprt u evropsko pravo”, učestvovala je i predstavnica Autonomnog ženskog centra.

Vanja Macanović, advokatica i koordinatorka pravnog tima u okviru AŽC-a je navela da država Srbija ne omogućava ženama i žrtvama nasilja u porodici zaštitu “sada i ovde”, odnosno na licu mesta, neposredno po pretrpljenom nasilja. Podsetila je da je AŽC u saradnji sa narodnim poslanikom, prof. dr Dušanom Milisavljevićem, tokom 2015. godine u više navrata pokušao da obrazloži amandman koji bi omogućio policiji da izriče “hitne mere zaštite” u trajanju od 14 dana. Taj predlog nije prihvaćen, uz obrazloženje da mera nije ustavna. Navela je da ovakvo rešenje, po modelu na zakon u Austriji iz 1997. godine, ima više od 10 država Evropske unije.

Na tribini su učestvovali Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Leila Ruždić, koordinatorka kancelarija za besplatnu pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja Gradske opštine Zvezdara i Tatjana Tagirov, novinarka Vremena. Diskusiju je moderirala Jovana Gligorijević, novinarka Vremena. Transkript diskusije biće objavljen u Nedeljniku Vreme, u posebnom dodatku “Vreme protiv nasilja”.