mikser zenijalno

U okviru debatnog programa Ženijalno! na Mikser festivalu, 12. juna, Tanja Ignjatović i Vanja Macanović iz AŽC-a, zajedno sa predstavnicama Asocijacije žena sudija Srbije, govorile su na panelu „Nasilje u porodici i diskriminacija žena u Srbiji“.

Predstavnice Asocijacije žena sudija Srbije su predstavile svoje ciljeve i razloge nastanka, a debata je bila centrirana oko pitanja pravnog sistema zaštite od nasilja u porodici. Rečeno je da Srbija ima zakona koji dobro regulišu ovu oblast, ali da njihova primena u praksi često nije adekvatna. Pomenuto je i da je Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama ratifikovana još 2013. godine, ali do danas ništa nije urađeno da se ona primeni, izmenom zakona ili direktnom primenom od strane predstavnika pravosuđa.

Najavljena je saradnja Autonomnog ženskog centra i Asocijacije žena sudija u vidu diskusija oko postojećih pravnih rešenja i problema, a sa ciljem omogućavanja što brže i potpunije pravde za sve žene žrtve nasilja.