Emisija ''Život priča'' pod nazivom ''Očevi na određeno vreme'', je prikazivanjem slučajeva samo iz ugla očeva osumnjičenih za nasilje ozbiljno narušila Kodeks novinara Srbije.

Autonomni ženski centar smatra da je novinarka i voditeljka Tatjana Vojtehovski u emisiji "Život priča", koja je u sredu 1.6.2016. godine. emitovana na TV Prva pod nazivom "Očevi na određeno vreme", povredila Kodeks novinara Srbije i prekršila odredbe Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Novinarka i voditeljka Tatjana Vojtehovski je spornu emisiju započela rečenicom da "trenutno u Srbiji živi oko 80.000 do 100.000 dece koja ne viđa svoje očeve ili viđaju u smanjenom obimu uprkos sudskoj odluci, uglavnom zbog samovolje majke", o čemu nije priložila ni jedan dokaz ili podatak skorašnjeg istraživanja. Na ovaj način prekršen je princip istinitosti izveštavanja koji obavezuje novinara da izveštava tačno i objektivno poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije.

Tokom emisije, više puta su bez saglasnosti prikazivane fotografije maloletne dece i njihovih majki, u odnosu na koje su se vodili ili se i dalje vode sudski postupci za zaštitu od nasilja u porodici, a na osnovu kojih se mogao prepoznati njihov identitet. Takođe je saopštavanjem inicijala imena majki mal. dece i navođenjem grada u kome žive, ozbiljno ugrožen njihov privatan život i protivno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, javno je saopšten podatak o tome da se radi o žrtvama nasilja o porodici.

Novinarka i voditeljka Tatjana Vojtehovski je nepotpunim i parcijalnim prikazivanjem činjenica, u potpunosti trivijalizovala i ismejavala sudske postupke koji su se vodili radi zaštite žrtava nasilja u porodici. Ovo se posebno odnosi na postupak koji je vođen radi zaštite mal. deteta u slučaju sumnje na seksualno zlostavljanje od strane oca, koji je bio gost emisije.

To što seksualno zlostavljanje deteta od strane oca nije dokazano, ne znači da se radi o lažnom prijavljivanju.

Podsećamo da je država Srbija još 2010. godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja (Lansarote konvencija) i da je donela Opšte i posebne protokole o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja, koja dokumenta novinarka i voditeljka Tatjana Vojtehovski nije ni pomenula u svojoj emisiji.

Ovakvim pristrasnim načinom izveštavanja u kome se majke zlostavljane dece optužuju za "lažno prijavljivanje" novinarka i voditeljka Tatjana Vojtehovski je napravila ogromnu štetu deci žrtvama nasilja.