nulta tolerancija

U subotu, 16. aprila, održan je organizacioni sastanak povodom početka projekta "Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje" sa ženskim organizacijama. Za mlade iz petnaest gradova u Srbiji planiraju se obuke za vršnjačku edukaciju i različite vrste aktivnosti, sa fokusom na prepoznavanje i suzbijanje pre svega partnerskog, ali i svih drugih vrsta rodno zasnovanog nasilja.

Projekat "Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje" namenjen je mladim ljudima iz srednjih škola i sa fakulteta, njihovom prepoznavanju rodno zasnovanog nasilja, ali i aktivizmu u smeru menjanja stavova mladih i sticanja veština za suprotstavljanje nasilju. Pored rada sa mladima, kroz projekat će se takođe sprovoditi edukativne aktivnosti sa nastavnim osobljem, a sa ciljem unapređenja institucionalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje.

Detaljnije o projektu možete pogledati na ovom linku.

Fotografije

  • nulta_tolerancija_1
  • nulta_tolerancija_2
  • nulta_tolerancija_3
  • nulta_tolerancija_4
  • nulta_tolerancija_5
  • nulta_tolerancija_6
  • nulta_tolerancija_7
  • nulta_tolerancija_8