subota, decembar 07, 2019

ombudsmanPredstavnice Autonomnog ženskog centra prisustvovale su stručnom sastanku Zaštitnika građana 5. aprila povodom predstavljanja Posebnog izveštaja o obukama za sticanje i unapređenje znanja i kompetencija za prevenciju, suzbijanje i zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Tanja Ignjatović, Vanja Macanović i Danijela Pešić iz AŽC-a bile su uključene u obradu podataka za izradu ovog Izveštaja.

U Izveštaju se utvrđuje, između ostalog, da zaposlenima u državnim organima nije obezbeđen dovoljan broj ovih obuka, da je malo multidisciplinarnih i multisektorskih obuka i da je disproporcionalan broj obučenih stručnjaka u relevantnim sistemima.

Podsećajući na zakonske i obaveze iz međunarodnih ugovora, između ostalog na deo Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koji se odnosi na obuke stručnjaka, Tanja Ignjatović je istakla da je GREVIO ekspertska grupa nedavno sastavila upitnik po kome će države izveštavati o primeni Konvencije. U vezi sa obukama zahtevaće se detaljni podaci (tabelarno prikazani) o obukama za različite grupe stručnjaka u vezi sa svim temama navedenim u članu 15, uključujući podatke o broju stručnjaka koji su ih prohađali, obaveznosti i prosečnoj dužini obuka, finansijskim sredstvima, načinima potvrde stručnosti, pratećim smernicama, vodičima i drugim vidovima podrške za stručnjake.

Pored problema u vezi sa kvalitetom evidencija i nedostajućim podacima, istaknuto je da pohađanje obuke ne garantuje usvajanje sadržaja i spremnost na njihovu primenu, te stoga ne mora nužno da rezultuje pozitivnim promenama, unapređenju prakse i boljoj zaštiti žena od nasilja.