Podgorica, 17/7/2015

Na poziv g-đe Nade Drobnjak, predsednice Odbora za rodnu ravnopravnost u Skupštini Crne Gore, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra predstavila je Indikatore za praćenje primene odredbi Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama na 53. sednici Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine CG.

Predstavljena je mogućnost praćenja primene Konvencije preko indikatora koji upućuju na stepen usklađenosti zakona, mera i odredbi sa standardima ovog međunarodnog ugovora, kroz kvantitativne pokazatelje, koji zahtevaju bolje administrativne evidencije, i kroz kvalitativne pokazatelje u vezi sa prevencijom, obukom stručnjaka, podrškom za žrtve, delotvornim zaštitom, srazmenim sankcijama. U diskusiji je naglašeno da Crna Gora ima dobar normativni okvir, ali da više treba raditi na promeni svesti, primeni zakona i mera, ujednačavanju i praćenju efekata postupanja, sadržaju mera i usluga, koordinisanom delovanju.

Indikatori će biti osnova za izveštavanje nadležnih ministarstava o primeni Konvencije na javnom slušanju pred Odborom za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, novembra 2015. godine.

Više informacija o sednici dostupno ovde.

  • cg_1
  • cg_2
  • cg_3