Autonomni ženski centar je danas poslao narodnim poslanicima svih 2.500 potpisa podrške građanki i građana za uvođenje hitnih mera zaštite od nasilja u porodici u Zakon o policiji.

Potpisi su prikupljani na uličnim akcijama koje su organizovale ženske organizacije iz 14 gradova u Srbiji, kao i elektronskim putem kroz "Kviz u kome svi dobijamo".

Prethodnih dana inicijativu AŽC-a za uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji podržale su državne institucije i nezavisna tela.

  • potpisi_1
  • potpisi_2
  • potpisi_3
  • potpisi_4
  • potpisi_5