subota, jul 11, 2020

Poziv na obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava
10. decembar 2014.

Scenska akcija
"Dosta strahovlade!"
11h - 12h ispred Medija centra, Terazije 3,
u organizaciji Rekonstrukcija ženski fond i Žene u crnom

Konferencija za štampu
Tražimo prava, zahtevamo odgovornost
12h - 13h - Medija centar

O kršenjima ljudskih prava, kao i zahtevima državi za poštovanje ljudskih prava i ispunjavanju međunarodnih obaveza države Srbije govore

- Sonja Biserko, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
- Bobana Macanović, Autonomni ženski centar
- Milica Lupšor, Sekcija žena UG Ravnopravnost
- Jovana Vuković, Regionalni centar za manjine
- Nada Đuričković, Rekonstrukcija ženski fond i romski centar Dae
- Dragoslava Barzut, Labris
- Olivera Otašević, Astra
- Maja Savić, Atina
- Marijana Toma, Fond za humanitarno pravo
- Staša Zajović, Žene u crnom
- Borka Pavićević, Centar za kulturnu dekontaminaciju

Moderatorka: Marija Perković, Žene u crnom

Očekujemo da ćete nam se pridružiti.

Solidarni pozdravi
aktivistkinje civilnog društva u Srbiji