Beograd, 25. novembar 2014.  Beogradske ženske organizacije: Autonomni ženski centar, ASTRA, Atina, Daje i ...Iz kruga, uz podršku Mreže Žene protiv nasilja, aktivistkinja ženskih organizacija iz Srbije i članova/članica organizacija civilnog društva, kao i brojnih građana i građanki Beograda, učestvovale su u akciji podele informativnog materijala i potpisivanja podrške za sve žene koje žive u nasilju, pod sloganom POTPISUJEM DA ĆU TI UVEK BITI PODRŠKA. Ove organizacije, specijalizovane za podršku ženama sa isksutvom nasilja u partnerskom odnosu, nasilja u porodici, trgovine ljudima, kao i za rad sa ženama sa invaliditetom i Romkinjama koje imaju iskustvo nasilja, zagovarale su za uspostavljanje besplatne SOS telefonske linije za grad Beograd, dostupne ženama 24 časa svih sedam dana u nedelji, a koja bi pružala, anonimno i u poverljivoj formi, informacije i podršku za žene. Istovremeno, svi građani i građanke su pozvani da pruže podršku (informaciju o broju telefona) svojim sestrama, majkama, prijateljicama, poznanicama, koleginicama, susetkama... 

Podršku ovoj akciji dali su svojim prisustvom i potpisom poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Nevena Petrušić i gradonačelnik Beograda, Siniša Mali. Akcija je deo kampanje Potpisujem.org koja je posvećena punoj primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Fotografije

  • ulicna-akcija1
  • ulicna-akcija2
  • ulicna-akcija3