skupstina-rsBeograd, 25. novembar 2014.  Na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, povodom 25. novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, predstavljen je Posebni izveštaj Zaštitnika građana o primeni Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja. U izveštaju je utvrđen čitav niz propusta i slabosti postupajućih službenika u 14 gradova i opština u Srbiji u kojima je tokom 2014. godine obavljen monitoring njihovog rada. Formulisane su preporuke koje se odnose na potrebu redovnog, planskog i usklađenog informisanja zaposlenih u javnim službama, redovne obuke, razumevanje fenomena, odgovarajuće reagovanje na svaku prijavu nasilja, razmenu informacija između službi, izradu lokalnih sporazuma o saradnji između službi u participativnom procesu, redovnu analizu efekata saradnje, obavezu da se preduzimaju radnje koje su definisane kao službena dužnost, sprečavanje neizvršenja sudskih odluka, unapređenje evidencije i pravila o dokumentovanju nasilja, dostupnost usluga podrške za žrtve nasilja i razvijanje novih usluga, razvijanje preventivnih mera u lokalnoj zajednici.

O iskustvima u primeni Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja na lokalnom nivou govorila je i Vanja Macanović, advokatica i koordinatorka pravnog tima u Autonomnom ženskom centru, članica Saveta za rodnu ravnopravnost Zaštitnika građana.

U obradi upitnika i zapisnika iz monitoring poseta, koje su sastavni deo ovog izveštaja, učestvovale su i članice Autonomnog ženskog centra: Tanja Ignjatović, Svetlana Arsović i Aleksandra Radisavljević.