balkans act now30/6/2014, Beograd:  ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i Autonomni ženski centar su pokrenule inicijativu da Republika Srbija, kao potpisnica Evropske konvencije za naknadu štete žrtvama krivičnih dela sa elementima nasilja, pristupi njenoj ratifikaciji. Tim povodom, sastavljeni su i predlozi za unapređenje zakonskog okvira za ostvarivanje ovih prava, koji su predstavljeni na konferenciji za štampu u Medija centru, 30. juna 2014. godine.

Podsećamo, jedna od dve rezerve koju je država Srbija stavila na Konvenciju Saveta Evrope o borbi i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici odnosi se na član 30, stav 2. i uspostavljanje državnog mehanizma za naknadu štete žrtvama ovih dela.

Inicijativa, koja je otvorena za potpisivanje organizacijama civilnog društva, dostupna je u celosti u prilogu: