Glumica Tamara Dragičević podržala je kampanju "Potpisujem" za primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama učešćem u video spotu protiv proganjanja žena.

  • 20 % žena bile su žrtve proganjanja.
  • Obećano je da će proganjanje biti krivično delo.
  • Niko ne voli prazna obećanja.
  • Ono što niko ne voli treba promeniti.